Baza Materiala

Actul didactic de calitate este posibil şi datorită unei baze materiale corespunzătoare.

Corpul profesoral îşi desfăşoară activitatea în:
– 17 săli de clasă, majoritatea cu mobilier modular
– 4 laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică
– 3 cabinete (geografie, limba şi literatura romană, matematică)

Şcoala mai dispune de o bibliotecă ce are peste 12 200 de volume, şi o sală de sport pentru ciclul primar.

În perioada 2006-2008 s-a lucrat la reabilitarea şi mansardarea liceului, amenajându-se: o sală de festivităţi, 2 săli de clasă, cabinetul profesorul psiholog şi biblioteca.